Consult


Als dierentolk en healer vertaal ik gevoelens, gedachten,
ervaringen en behoeften van dieren.


Behalve een cursus waarin je leert te communiceren
met dieren, geef ik ook consulten voor dieren.
Wanneer is een consult nodig? Een consult kan
uitkomst bieden bij de volgende vragen:
• bij gedragsproblemen van dieren
• om te weten te komen of een dier pijn lijdt
• om meer te weten te komen over de ‘achtergrond’
van een dier (eerdere eigenaren of vroegere
ervaringen)
• bij het opsporen van ziektes of aandoeningen
(in samenwerking met de dierenarts)
• bij onverklaarbare angsten van het dier
• bij de vraag of een dier eraan toe is afscheid te
nemen van het leven en daarbij hulp bij nodig heeft
• een nieuwe huisgenoot

Als ‘dierentolk’ vertaal ik de gevoelens, gedachten,
ervaringen en eventuele behoeften van uw dier.
Tijdens een consult ontvang ik van het dier waardevolle
informatie waar de eigenaar veel aan kan
hebben. Vaak komen er verrassende omstandigheden
aan het licht als oorzaak van ongewenst gedrag,
zodat er gewerkt kan worden aan een begripvolle
benadering van het dier.

Een consult of healing doe ik op afstand met behulp
van een recente foto van het betreffende dier. Verder
heb ik hierbij een aantal gegevens nodig, zoals: de
naam van het dier, de naam van de eigenaar van het
dier, de verblijfplaats en natuurlijk de vragen waarop
de eigenaar graag een antwoord zou willen hebben.